Dydaktyczne środki nauczania
  Fazy działalności technicznej
 
Fazy działalności technicznej.

Faza rozpoznawania sytuacji technicznej - w tej fazie człowiek uświadamia sobie potrzebę działania, gdy opisuje potrzeby własne i inne. W tej fazie rodzą się pomysły wynalazków.

Faza projektowania - w tej fazie człowiek obmyśla założenia projektowe przyszłego wytworu (kształt, wielkość, funkcje).

Faza konstruowania - w tej fazie człowiek opracowuje rozwiązania szczegółowe, obmyśla z jakich materiałów będzie wykonany przedmiot oraz sporządza dokumentację techniczną.

Faza programowania działań - w tej fazie obmyślane są sposoby realizacji przedsięwzięcia," określa działania składowe oraz przewidywany jest czas poszczególnych czynności.

Faza wytwarzania - w tej fazie przy pomocy narzędzi człowiek wykonuje elementy, zespoły, całe urządzenia.

Faza eksploatacji - w tej fazie człowiek użytkuje wytwory (obsługuje, konserwuje itp.).

7    Faza likwidacji - w tej fazie zużyte utwory poddane są przetworzeniu, zabytkowe egzemplarze oddawane są do muzeum.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (4 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja